โรงพยาบาลอุดรธานี รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 256612 มกราคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Loading

สถานที่