โรงพยาบาลอุดรธานี รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี
รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 12 มกราคม 2567

Loading

สถานที่