นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) ชั้น ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวัน และเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๖๕๑ ๑๒๒๙, ๐ ๕๖๕๑ ๓๗๕๘

https://drive.google.com/file/d/1iuxfyjmyAlLq5a17mz7_n_zQaWiMbzLX/view
http://uthaithani.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดอุทัยธาน-20/

Loading

สถานที่