นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับสมัครพนักงานราชการ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ถ้าได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ จะได้รับการพิจรณาเป็นพิเศษ
รับสมัคร 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564

http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/
http://www.uttaradit-hosp.go.th:81/utthosp/file/170920211631868213.pdf
http://uttaradit-hosp.go.th:81/UTTH_Job/index.php?jbid=47

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฏาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

Loading

สถานที่