โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566

https://www.vjlh.go.th/news_system/onwebsite/awView/1065
https://www.vjlh.go.th/news_system/onwebsite/dowloadfileNewWeb/2023-10-26 11:50:36/upload_file/2566/applywork/7395888796539f01c8d3bf.pdf

https://www.vjlh.go.th/news_system/onwebsite/awView/1065

Loading

สถานที่