สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 21 กรกฎาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/1pjW64ssiPWainxkpPOEnTnu1F9RWAsnr/view

ประกาศรับสมัครงาน

Loading

สถานที่