ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล รับ 1 อัตรา

 • เงินเดือน:
  ฿15,060 - ฿16,500
 • ประเภท:
  สัญญาจ้าง
 • โพสต์เมื่อ:
  6 เดือน ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  งานราชการ, เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • หมดเขต:
  3 มกราคม 2024
 • ระดับ:

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร
รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 ตําแหน่ง
ค่าตอบแทน 750 บาท/วัน
รับสมัครจนถึง 3 มกราคม 2567

หลักฐานการสมัคร
-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาวุฒิการศึกษา
-สําเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
-เอกสารรับรองผ่านการคัดเลือกทหาร (ผู้ชาย)
-ใบรับรองแพทย์

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
ติดต่อได้ ในเวลา 8.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ
โทร 02-468-5297

Loading

สถานที่