สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับ 2 อัตรา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ข จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 25 ตุลาคม 25667 พฤศจิกายน 2566

https://www.childrenhospital.go.th/wp-content/uploads/2023/10/ประกาศรับสมัคร-1.pdf
https://www.childrenhospital.go.th/ร่วมงานกับเรา/

Loading

สถานที่