โรงพยาบาลนคราภิบาล ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC)

โรงพยาบาลนคราภิบาล(โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานครเดิม)​
รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ประจําศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC) โรงพยาบาลนคราภิบาล
รับสมัคร 1-16 กุมภาพันธ์ 2567
ค่าตอบแทน เวรละ 1,200 บาท จำนวน 25 เวรต่อเดือน (30,000 ต่อเดือน)

คุณสมบัติ
– เพศหญิง
– จบการศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
– สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด หมุนเวียนตลอด 24 ชม.
– ให้บริการกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ป่วยและผู้รับบริการทั่วไปในโรงพยาบาล
– ร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1-16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลนคราภิบาล (รพ.ลาดกระบังฯเดิม)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-3269995 ต่อ 217, 0915487105
LINEID : 0915487105
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 – สอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มีนาคม 2567

Loading

สถานที่