คลินิกจิตเวช Meizenkai Enomoto Clinic

Meizenkai Enomoto Clinic ซอยศรีนครินทร์ 40
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ชื่อ “Enomoto Clinic”
ต้องการรับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ :
– สำเร็จการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย)
– หากมีความรู้หรือเคยปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขหรือจิตเวช จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เริ่มงานในวันที่ 1 พฤษจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยอาจทำข้อตกลงเป็นรายกรณีได้สำหรับบางอัตราที่ไม่พร้อม

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ meizenkai.enomotoclinic@gmail.com
หรือสอบถามได้ที่เพจ Facebook Meizenkai Enomoto Clinic (https://www.facebook.com/profile.php?id=100095518482065)
โทรสอบถามที่ 081-242-9225 หรือ 065-909-0096

Loading

สถานที่