บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาที่ 1

บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาที่ 1
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ CSR 1 อัตรา (ประกาศ 9 กันยายน 2566)
สถานที่ปฏิบัติงาน อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 บาท หรือ ตามตกลง

รายละเอียดงาน
1. ดำเนินกิจกรรม CSR ภายในบริษัทฯ และ โครงการ CSR เพื่อแสดงความร่วมมือต่อชุมชน
2. ติดต่อประสานงานด้าน CSR ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน
3. รับข้อร้องเรียน/จัดทำรายงาน ทั้งภายใน และ ภายนอก องค์กร
4. พบปะชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี นำมาซึ่งภาพลักษณ์องค์กร
5. ทบทวนมาตรฐาน และ ข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติอย่างถุกต้อง
6. นำเสนอแผนงาน และ แนวทางปฏิบัติด้านชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่กำหนดเพศ , อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ สัมคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในการทำงาน 0 – 2 ปี หรือ มากกว่านั้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์
5. มีความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม
6. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ ให้ความร่วมมือกับทีมงาน ได้ดี
8. สามารถขับรถยนต์ได้
9. มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
10. มีความสามารถในการเป็นวิทยากรภายในบริษัทฯ และ สามารถสื่อสารหรือสอนพนักงานได้
11. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมองค์กร ( Code of Conduct )
12. เป็นคนมีน้ำใจ สามารถช่วยเหลือ งานอื่นๆ ในฝ่ายบุคคลได้
13. เข้าร่วมการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพต่างๆของบริษัท และ การประเมินจากลูกค้า

วิธีการสมัคร
– ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ E-mail
– สมัครงานด้วยตนเองที่โรงงาน โดยติดต่อที่ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ติดต่อ
คุณเมธัส แผลงปัญญา
บริษัท พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาที่ 1
999 หมู่ 5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038-219-698 , 038-219-719
อีเมล : hrpscstarch_10@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 038-219-733

Loading

สถานที่