โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

https://drive.google.com/file/d/1W0Flnnurkhm2hrCyLjEQDF2xKUOAvqfz/view

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiU33ZUNOa3ooAvftDbfw_ck08f6_GyuucnkWR8fJbtPe3zg/viewform

Loading

สถานที่