นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-24 กุมภาพันธ์ 2566

https://roiet.m-society.go.th/?p=4463
https://drive.google.com/file/d/14dNxsMOS1lttc2W3YmfsMLSyEuEPpfzJ/view

Loading

สถานที่