ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ รับ 1 อัตรา

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 20,090 บาท
หมดเขตรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8454

https://www.si.mahidol.ac.th/th/siacg/

Loading

สถานที่